Liên hệ Dịch vụ vẽ tranh tường

Cần đối tác nhận vẽ tranh tường, Tuyển thợ vẽ tranh tường gia khoán tại hà nội

Với định hướng đưa thương hiệu Minh Lượng phát triển lớn mạnh. Mở rộng thêm thị trường kinh doanh, Dịch vụ vẽ tranh tường minh Lượng cần đội thợ nhận vẽ tranh tường uy tín và đi xem công trình tại hà nội

Hiện tại, Xưởng tranh của chúng tôi đang cần tuyển dụng “
 Cộng tác viên vẽ tranh tường và sơn trang trí, vẽ tranh sơn dầu và tranh tường” với thông tin chi tiết như sau:

1.      Số lượng: 1 đội thợ hoặc nhà thầu
4.      Mô tả công việc:

  • Vẽ các bức tranh sơn dầu, tranh tường theo dự án của xưởng. vẽ trần mây

5.      Đi xem công trình quanh hà nội.

giao khoán toàn bộ, làm việc uy tín chất lượng để uy tín cần có chứng minh thư

 

Liên hệ: 0336738383

 

error: Content is protected !!